נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה


נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה


02אופן לימוד הנושא בבית הספר

ראשית נלמד לוגיקה בצורה טובה. ידיעת לוגיקה היא תנאי הכרחי ללימוד תורת הקבוצות, שכן לוגיקה נותנת לנו את הצורה הפורמלית של הכתיבה בה נשתמש בעיסוק בתורת הקבוצות. למידה של לוגיקה לפני תורת הקבוצות מקילה מאוד על הנושא. לאחר מכן נעבור ללמוד אלגברה הלינארית. גם כאן האוריינטציה שנרכשה בלימודי הלוגיקה תעזור.

נלמד את הדברים בצורה מדורגת ומסודרת. הרבה פעמים אי-תרגול מספיק של עניינים פשוטים של הגדרות לא מאפשר פתרון של תרגילים מורכבים יותר. בנוסף, נעכב על ענייני כתיבה פורמאליים, שכן אלה מקלים על העיסוק בנושא; הם כביכול קשים יותר, אך זו אשליה, שכן במתמטיקה, כמו בחיים, הדרך הארוכה היא הקצרה ביותר, והדרך הקשה היא הקלה ביותר.
הקורס הקרוב - 10/9/2017

6 שבועות, ימי ראשון, 22:00-17:00  (מה-10/9 עד ה-15/10)

מספר שעות הלימוד הכולל: 30 שעות אקדמיות

מיקום: תיכון חדש תל אביב   (דרך נמיר 81, תל אביב)

שכר הלימוד: 750 ש"ח
03מהנושאים הנלמדים

  1. מבוא ללוגיקה - מהי לוגיקה ולמה לוגיקה, תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים (רוב ההוכחות של תורת הקבוצות הן הוכחות שבבסיסן הן לוגיות ולכן שליטה חזקה בלוגיקה היא הכרחית).
  2. תורת הקבוצות - הטענה הבסיסית עליה כל תורת הקבוצות מבוססת, הגדרות בסיסיות, תרגול הגדרות, משפטים בסיסיים, פעולות בין קבוצות, קבוצות סופיות ואינסופיות.
  3. אלגברה לינארית - מערכת משוואות - פעולות בין משוואות, פתרון מערכת משוואות, המשמעות הגרפית; מעבר ממערכת משוואות למטריצות; מטריצות - פעולות בסיסיות, דירוג מטריצה, ליכסון; וקטורים; מרחבים לינאריים - צירוף לינארי, בסיסים, תלות ואי-תלות; דטרמיננטות - משפט הפיתוח, חישוב דטרמיננטות ביעילות, דטרמיננטה של מכפלת מטריצות, נוסחת קרמר.